SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Maritime Policy & Management (2021) Statistical arbitrage in the freight options market
Roar Adland, Lars Eirik Anestad and Bjarte Abrahamsen
DOI https://doi.org/10.1080/03088839.2021.1975055