SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, 2/2017, 14-26 Fleksibel organisering i mediebedrifter
Torstein Nesheim, C. Rathke og L. Smith Nygaard