SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Transportation Research Part D: Transport and Environment, 57, 303-313 (2017) Sulphur Abatement Globally in Maritime Shipping
Elizabeth Lindstad, Carl Fredrik Rehn and Gunnar Eskeland
DOI https://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2017.09.028