SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 8, 47-58 (2018) Dulting og tjenestedesign: Dulting for økt produktivitet gjennom kundereisen
Siv Skard, Lavrans Løvlie og Helge Thorbjørnsen
DOI