SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Aquaculture Economics & Management (2019) Economic analysis of land based farming of salmon
Trond Bjørndal and Amalie Tusvik
DOI https://doi.org/10.1080/13657305.2019.1654558