SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 7, 71-76 (2019) Hvordan "mission" motiverer ansatte til gode prestasjoner
Alexander Madsen Sandvik, Steven Whiting og Arne Seglem Larsen
DOI