SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
The Economic Journal (2021) Interactions in Public Policies: Spousal Responses and Program Spillovers of Welfare Reforms
Julian Vedeler Johnsen, Kjell Vaage and Alexander Willén
DOI https://doi.org/10.1093/ej/ueab053