SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
A04/17 Individuelle priser i dagligvaremarkedet – et fangens dilemma for kjedene?
Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen
last ned
   
Pris NOK 90,-  
Språk Skrevet på Norsk