SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
A12/17 Coalition formation with externalities: The case of the Northeast Atlantic mackerel fishery in a pre and post brexit context
Evangelos Toumasatos and Stein-Ivar Steinshamn
last ned
   
DOI
Pris NOK 90,-  
Språk Skrevet på Norsk