SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, 21(1), 62-70 (2018) Effekten av strengere internprisingsregler på overskuddsflytting i flernasjonale foretak
Julia Tropina Bakke, Arnt Ove Hopland og Jarle Møen
DOI