SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 8, 37-46 (2018) Spredning av delingstjenester
Nina M. Iversen og Leif E. Hem
DOI