SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 8, 63-70 (2019) Algoritme-aversjon
Hallgeir Sjåstad
DOI