SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 7, 20-29 (2019) 30 år med internasjonal kunnskapsdeling i Telenor - erfaringer og veien videre
Frank Elter, Jarle Hildrum og Paul N. Gooderham
DOI