SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
European Journal of Operational Research (2020) On Shared Use of Renewable Stocks
Nils-Arne Ekerhovd, Sjur Didrik Flåm and Stein Ivar Steinshamn
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.08.052