SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Review of Network Economics, 19(1), 43-83 (2020) Content Provision in the Media Market with Single-Homing and Multi-Homing Consumers
Armando J. Garcia Pires
DOI https://doi.org/10.1515/rne-2020-0021