SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 7, 30-39 (2019) Global verdiskaping fra et lokalt perspektiv - Hvordan håndterer ansatte at oppgaver flyttes ut?
Julie Salthella Ågnes
DOI
 

Denne rapporten studerer eierskapet i norsk oppdrettsnæring i perioden 2015 til 2018. Hensikten er å kartlegge andelen av produksjonskapasitet i norsk oppdrettsnæring som kontrolleres av norske og utenlandske aktører. Utgangspunktet for analysen er registrert juridisk eier av sjøbaserte matfiskkonsesjoner for laks, ørret og regnbueørret i akvakulturregisteret per oktober 2019. Konsesjonsopplysningene sammenstilles med skatteetatens aksjonærregister per 31.12 for hvert av de respektive årene. Resultatene fra analysen indikerer en økende konsentrasjon av utenlandsk eierskap i norsk oppdrettsnæring, som per desember 2018 utgjør i overkant av en tredjedel av den samlede produksjonskapasiteten.