SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R02/22 Post-Brexit Management of Pelagic Fisheries in the North-East Atlantic: Norwegian Spring Spawning – Atlanto Scandian Herring, Mackerel, and Blue Whiting
Trond Bjørndal, Ragnar Arnason, Zvonimir P.Ð. Mrdalo and Max Nielsen
last ned
   
DOI
Pris  
Språk Skrevet på Norsk