SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Energy, 150, 992-1005 (2018) Stochastic electricity dispatch: A challenge for market design (https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.055)
Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Kjetil Trovik Midthun and Asgeir Tomasgard
 

Det blir gjerne framhevet at Oljedirektoratet har en særegen organisasjonsform, med mindre innslag av hierarki og byråkrati enn andre statlige etater. I denne rapporten beskriver vi direktoratet ut fra syv egenskaper; gruppering etter operative oppgaver, lag som grunnenhet i organisasjonen, fleksibel bemanning, hierarki og lederroller, myndiggjøring av medarbeidere, fag- og kompetanseutvikling, og ressursstyring. Vi drøfter også syv utfordringer i slike organisasjonsformer, og ser ODs organisasjon i lys av dagens trender for organisering og ledelse i staten.