SNF Publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R32/03 En numerisk modell for analyse av norsk bioproduksjon og foredling
Ivar Gaasland
last ned
  I rapporten dokumenteres en generell likevektsmodell med spesiell fokus på fiske- og havbruk, jordbruk og tilhørende næringsmiddelindustri. I modellen legges det spesiell vekt på å fange opp kryssleveranser og avhengighetsforhold mellom de ulike ledd i de nevnte sektorer, innenfor en konsistent ramme hvor også resten av økonomien og internasjonale markeder inngår. Modellen kan benyttes til å analysere sentrale sammenhenger mellom virkemiddelbruk, handelspolitiske rammevilkår, tilpasning og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i disse næringene. I rapporten gis det eksempler på bruk av modellen.  
Pris Kr. 190,00  
Språk Skrevet på Norsk