SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 4, 90-97 (2020) Hvorfor lykkes vi (ikke) med endring?
Monica Rydland
DOI