SNF publications


Journal Title and author
Samfunnsøkonomen, nr. 6, 17-31 (2021) Kostnader og nytte ved miljøtiltak i norsk lakseoppdrett
Anne Lie, Majken Tjora, Henrik Lindhjem, Ståle Navrud, Margrethe Aanesen og Gorm Kopperberg
DOI