SNF publications


Journal Title and author
Økonomisk fiskeriforskning, 27 (1/2017) Økonomisk analyse av klippfisknæringa
Marianne T. Bjørndal, Trond Bjørndal og Nils-Arne Ekerhovd