SNF publications


Journal Title and author
Nordiske Organisasjonsstudier, 20(1), 25-44 (2018) Kampen om ressursene. Kompetanseutfordringer i en prosjektbasert organisasjon
Anna Reisvaag Lindland, Anja Mikkelson og Torstein Nesheim
DOI