SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 5, 61-70 (2018) Hvordan sikre innovasjon ved å samarbeide med en konkurrent?
Synnøve Nesse
DOI