SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 7, 38-48 (2018) Radikal endring og innovasjon
Inger Stensaker
DOI