SNF publications


Journal Title and author
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 35(1), 28-50 (2019) Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk
Torstein Nesheim, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Simon Neby
DOI