SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 7, 30-39 (2019) Global verdiskaping fra et lokalt perspektiv - Hvordan håndterer ansatte at oppgaver flyttes ut?
Julie Salthella Ågnes
DOI