SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 8, 47-58 (2018) Dulting og tjenestedesign: Dulting for økt produktivitet gjennom kundereisen
Siv Skard, Lavrans Løvlie og Helge Thorbjørnsen
DOI