SNF publications


Journal Title and author
Beta, 34(2), 183-206 (2020) Fra regionale kongedømmer til sentralisert stat? Radikal strukturendring i en digital tid
Ola Lindberg, Daniel Lotsberg og Torstein Nesheim
DOI https://doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2020-02-03