SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 6, 16-26 (2018) Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen
Katarina Kaarbøe, Dan-Richard Knudsen og Anita Meidell
DOI