SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 8, 37-46 (2018) Spredning av delingstjenester
Nina M. Iversen og Leif E. Hem
DOI