SNF publications


Journal Title and author
Magma, nr. 7, 48-60 (2019) Virtuell samhandling - Når kaffepausen blir elektronisk
Vidar Schei, Therese E. Sverdrup, Marit Heiene og Sindre Godvik Olsen
DOI