Atferdsøkonomi

Forskningsprogrammet Atferdsøkonomi omfatter prosjekter som tar for seg etiske og normative dimensjoner ved individers beslutninger, bedrifters strategi og utforming av offentlig politikk.

Forskningen innenfor dette feltet har fått økt betydning de siste årene og har nå sterk forankring i både Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Den økte forskningsinteressen for disse temaene faller også sammen med en økt forståelse i samfunnet for øvrig for at god virksomhetsstyring, både i privat og offentlig sektor, krever en god forståelse for etiske spørsmål.

Fokus i forskningsprogrammet

 • Atferdsøkonomi og betydningen av etikk for individers motivasjon 
 • Bedrifters samfunnsansvar og omdømme 
 • Samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse og velferdsøkonomi

Atferdsøkonomi

Atferdsøkonomi er et viktig teorigrunnlag og forskningstema for forskningsprogrammet "Etikk og styring". Atferdsøkonomi er en kombinasjon av psykologi og økonomi som studerer hvordan økonomiske incentiver fungerer når aktørene viser menneskelige begrensninger og menneskelig kompleksitet. Ikke minst er et sentralt tema hvordan etiske hensyn påvirker atferd.

Programmet er opptatt av en rekke spørsmål knyttet til hvordan innsikter fra atferdsøkonomien kan kaste lys over ulike utfordringer ved bruk av økonomiske incentiver og virksomhetsstyring. Bruk av økonomiske eksperimenter er en viktig metode i atferdsøkonomien og forskerne knyttet til forskningsprogrammet representerer landets mest etablerte miljø innen eksperimentell økonomi.

Bedrifters samfunnsansvar

Bedrifters samfunnsansvar dreier seg om hvordan virksomhet skal ta hensyn til at dens beslutninger og aktivitet påvirker kunder, leverandører, ansatte, aksjonærer og andre interessenter, så vel som miljøet.

Dette spørsmålet kan studeres både fra et bedriftsperspektiv og fra et etisk perspektiv og analyse av ulike temaer knyttet til bedrifters samfunnsansvar trekker derfor både på positiv og normativ etikk.

Samfunnsøkonomisk kost-nytteanalyse og velferdsøkonomi

Forsknings- og utredningsoppgaver knyttet til offentlig ressursforvaltning er viktig for programmet.

Effektevalueringer av reformer og nye tiltak innen rammen av velferdsstaten er eksempler på sentrale arbeidsoppgaver, likeså videreutvikling av satsingen på helseøkonomi og "Economics of aging". Disse arbeidene er ofte institusjonelt vinklet og med en empirisk orientering, men de trekker også på nyere teoretisk forskning innen blant annet atferdsøkonomi.

SNF inngår i et konsortium med eksterne partnere for å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for store offentlige investeringer, hvor vårt ansvar er samfunnsøkonomiske kost-nytteanalyser.

Programleder: Professor Alexander W. Cappelen, Norges Handelshøyskole
Tlf: +47 55 95 95 77
E-post:
alexander.cappelen@nhh.no

Utvalgte prosjekter 

Medarbeidere

 • Stipendiat Sigbjørn Birkeland, NHH
 • Professor Kurt Brekke, NHH
 • Forsker Afsaneh Bjorvatn, SNF
 • Professor Kjetil Bjorvatn, NHH
 • Førsteamanuensis Rune Jansen Hagen, Universitetet i Bergen
 • Professor Kåre Petter Hagen, NHH
 • Stipendiat Trond Halvorsen, NHH
 • Professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, NHH
 • Professor Erik Ø. Sørensen, NHH
 • Professor Bertil Tungodden, NHH