Næringsøkonomi og konkurransepolitikk


Forskningsprogrammet utfører studier av konkurranseforhold i ulike næringer og offentlige myndigheters markedsregulering. Programmet har til formålet å bidra til økt forståelse for hvordan konkurranse i ulike markeder fungerer og bidra til at bedrifter gjør lønnsomme strategiske valg og offentlige myndigheter utformer gode rammebetingelser som sikrer effektiv konkurranse og økt verdiskapning.

Prosjekter

Programmet omfatter et bredt utvalg næringsøkonomiske prosjekter innenfor en rekke markeder som tele, media, shipping og legemidler. I tillegg omfatter programmet prosjekter innen konkurransepolitikk og offentlig markedsregulering mer generelt. Oppdragsgivere omfatter både private bedrifter og offentlige myndigheter samt Norges forskningsråd. Noen nylige prosjekter er:

• Næringsøkonomi og konkurransepolitikk (Norges forskningsråd)
• Improving Competition Policy (Norges forskningsråd)
• Tele og media (Telenor, NRK, TV2 Gruppen)
• Komparativ analyse av allmennkringkasterens rolle og finansiering (TV2 Gruppen)
• Green Shipping under Uncertainty (Norges forskningsråd)
• Understanding customers and brands in international markets (Telenor)
• Mapping and vessel behavior and cargo flows (Norges forskningsråd)

Medarbeidere

Programmet består av en solid gruppe forskere med lang erfaring knyttet til prosjekter innen næringsøkonomi og konkurransepolitikk, men har også knyttet til seg flere yngre forskere med gode analytiske ferdigheter.
 
Programleder: Professor Kurt R. Brekke, NHH
Tlf: 55 95 94 07
E-post: kurt.brekke@nhh.no
 

• Kenneth Fjell (professor, NHH)
• Øystein Foros (professor, NHH)
• Tommy S. Gabrielsen (professor, UiB)
• Hans Jarle Kind (professor, NHH)
• Eirik Kristiansen (professor, NHH)
• Siri P. Strandenes (professor, NHH)
• Armando J. Garcia Pires (forsker, SNF)
• Frode Steen (professor, NHH)
• Lars Sørgard (professor, NHH)
• Roar Os Ådland (professor, NHH)
• Odd Rune Straume (professor, University of Minho)
• Morten Sæthre (forsker, NHH)
 

Programmet samarbeider med Bergen Centre for Law and Economics (BECCLE) som er en fellessatsing mellom NHH og UiB.