Skatt og offentlig økonomi


Forskningsprogrammet utfører studier av hvordan skatter og avgifter bør utformes for best mulig å oppnå målene til skatte- og avgiftspolitikken. Programmet har videre til formål å øke forståelsen for hvordan skatter og avgifter påvirker individer, bedrifter og verdiskaping. Fokus i forskningsprogrammet er:

•   Etterlevelse av skattesystemet og skatteparadiser
•   Samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse og velferdsøkonomi
•   Reform av bedrifts- og kapitalbeskatningen i Norge
 

Prosjekter

Programmet omfatter et bredt utvalg spekter av prosjekter hovedsakelig i regi av offentlige myndigheter og Forskningsrådet. Noen eksempler på prosjekter er:
 

•   Skattereform og modeller for bedriftsbeskatningen (Norges forskningsråd)
•   Imperfekt konkurranse under ulike systemer for bedriftsbeskatning (Norges forskningsråd)
•   Skatteparadis og skatteunndragelse (Skattedirektoratet)
•   Hvordan skape økt etterlevelse i skattesystemet: Et felteksperiment (Skattedirektoratet)
•   Direkteinvesteringer og flernasjonale selskaper: Er det lønnsomt å tiltrekke seg bedrifter som flytter konsernoverskudd til lavskatteland (Norges forskningsråd/Skattedirektoratet)
•   Hvem betaler egentlig arbeidsgiveravgiften: Er det arbeidsgiver eller arbeidstaker? (Norges forskningsråd)

Programleder: Professor Guttorm Schjelderup, Norges Handelshøyskole
Tel: 55 95 92 38
E-post: guttorm.schjelderup@nhh.no

 

Medarbeidere:

•  Professor Jonas Andersson, NHH
•  Forsker Afsane Bjorvatn, SNF
•  
Professor em. Agnar Sandmo, NHH
•  Professor em. Terje Hansen, NHH
•  Professor Jostein Lillestøl, NHH
•  
Professor Fred Schroyen, NHH
•  Post doc. Evelina Gavrilova, NHH
•  Professor Kåre P. Hagen, SNF
•  Post doc. Arnt Ove Hopland, NHH

•  Post doc. Steffen Juranek, NHH
•  Professor Jarle Møen, NHH
•  Forsker Armando Pires, SNF
•  Post doc. Floris Zoutman, NHH
•  Post doc. Dirk Schindler, NHH
•  Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, NHH
•  Førsteamanuensis Bård Støve, NHH