Tjenesteinnovasjon og merkevarebygging

Forskningsprogrammet fokuserer på problemstillinger knyttet til bedrifters og organisasjoners innovasjonsevne, omdømme og merkevarer. I programmet utføres studier knyttet til innovasjoner i kunde- og merkeopplevelser, samskaping og åpne innovasjonsprosesser, teknologiadopsjon, forretningsmodellinnovasjon og markedsorientering av bedrifter. Programmet inkluderer en rekke prosjekter som knytter seg til markedsforståelse, produkt- og tjenesteutvikling, strategiutvikling og markedskommunikasjon. Programmet er tett knyttet til Center for Service Innovation (CSI) ved NHH.  

Prosjekter


• Konsumentatferd
• Digital tillit
• Innovasjoner i kunde- og merkeopplevelser
• Merkestrategi og posisjonering
• Øko-merking og sosialt ansvar
• Merkeutvidelser og –allianser
• Co-creation og samskapte innovasjonsprosesser
• Forretningsmodellinnovasjoner
• Merkebygging av land/regioner
• Måling av bedrifters innovasjonsevne 

Medarbeidere

 
Programleder: Professor Helge Thorbjørnsen, Norges Handelshøyskole
Tlf: 55 95 95 35
E-post: helge.thorbjornsen@nhh.no
 

• Professor Herbjørn Nysveen, NHH
• Professor Magne Supphellen, NHH
• Professor Sven A. Haugland
• Professor Per E. Pedersen, HBV/NHH
• Postdoktor Siv Skard, NHH
• Seniorforsker Nina Iversen, SNF/BI
• Forsker Alexander Jakubanecs, SNF
• Forsker Natalia Mæhle, SNF
• Professor Sigurd Troye, NHH
• Professor Einar Breivik, NHH
• Professor Leif Egil Hem, NHH
• Professor Ingeborg A. Kleppe, NHH
• Professor Aksel Rokkan, NHH
• Professor Durairaj Maheswaran, Stern School of Business, NYU
• Professor Michael Dalén, Stockholm School of Economics
• Professor Roy D. Howell, Texas Tech University