Afsane Bjorvatn

Researcher

E-mail:            Afsane.Bjorvatn@snf.no
Phone:            +47 55 95 97 70
Academic title: Ph.D.

 

Research interests

 • Health economics
 • Cost-benefit  and cost-effectiveness analysis
 • Econometrics
 • Pharmacoeconomics

Selected publications

 • "Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv" (A Sosioeconomic Analysis of Winter-Olympics in Oslo in 2022), (with Per Heum, Kåre P. Hagen, Karl Rolf Pedersen, Frode Skjeret). SNF-Report No. 02, 2014.
 • "Making incentives work. Hospital organization and performance", Scandinavian Journal of Public Health, 2012; 40(5): 449-456.
 • "Hospital readmission among elderly patients", European Journal of Health Economics, 2013; 14(5): 809-820. Online in 2012; DOI 10.1007/s10198-012-0426-3.
 • "Fondaparinux Sodium Compared with Enoxaparin Sodium: A Cost-Effectiveness Analysis", (with Frode Kristiansen). American Journal of Cardiovascular Drugs, 2005; 5(2): 121-130.
 • "Evaluation of Decentralized Dialysis in Norway – A Cost-Benefit Analysis”, Dialysis & Transplant, 2005; 685-689.
 • "Hospital ownership and patient selection" in "Four essays on health care reforms in Norway", Dissertation, University of Bergen, 2011.
 • "Patient mobility and public hospital waiting time", (with Albert Ma) in "Four essays on health care reforms in Norway", Dissertation, University of Bergen, 2011.
 • "Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti og tilskudd for OL/PL i Oslo i 2022" (Quality assessment of the application for State Guarantee for Olympics and Paralympics Games in Oslo in 2022), (with Per Heum, Kåre P. Hagen, Karl Rolf Pedersen, Frode Skjeret, DNV GL and ÅF Advansia). Report 2013-1695, DNV GL, 2013.
 • "Rapport fra ekstern kvalitetssikring av Transportsystemet (KS1) av konseptvalgutredning i Nedre Glommaregionen", (with Karl Rolf Pedersen, Det Norske Veritas & Advansia). Veritas-Report No: 2011-0653, 2011.
 • "Konseptvalgutredning av Stad skipstunnel" (Concept choice analysis for Stad ship tunnel), (with Christian Andersen, Kåre P. Hagen, Egil Kjerstad and Det Norske Veritas). Kystverket, 2010.
 • "Produktivitets- og kostnadseffektivitetsindikatorer - et forslag til analyseopplegg", (Productivity and cost-effectiveness indicators), (with Egil Kjerstad, Jan Erik Askildsen). SNF-Working Paper, 2010.
 • "Introducing activity-based financing: A review of Experiences in Australia, Denmark, Norway and Sweden", (with Andrew Street, Kirsi Vitikainen and Anne Hvenegaard). Centre for Health Economics, University of York, CHE Research Paper 30, 2007.
 • "Prophylaxis with Fondaparinux versus Enoxaparin against Venous Thromboembolism after Major Orthopaedic Surgery", SNF-Report No. 1, 2005.
 • "Extended Prophylaxis with Fondaparinux versus Enoxaparin against Venous Thromboembolism – Evidence from Norway", SNF-Working Paper No. 20, 2004.
 • "Er desentralisert dialysebehandling lønnsomt?" (in Norwegian). Magma, 2003; 6(6): 97-105.
 • "Bruk av markedsbaserte finansieringsmekanismer i helsesektoren" (Use of market-based financing mechanisms in health care sector), (with Kjell J. Sunnevåg). Magma, 2003; 6(1): 76-91.
 • "Evaluering av plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus", (with Egil Kjerstad). SNF-Report 18, 2003.
 • "Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak" (Incentive-based financing systems for Health Enterprises), (with Egil Kjerstad, Jan Gaute Sannarnes and Kjell J. Sunnevåg). SNF-Report No. 34, 2002.
 • "Bør frekvenser selges på auksjon?", (with Kjell J. Sunnevåg). Magma, 2000; 3(4); 31-53
 • "Transportbehovet for sjømatnæringen på Vestlandet" (in Norwegian). SNF-Report No. 13, 2002.
 • "En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri" (in Norwegian), (with Ivar Gaasland, Arngrim Hunnes). SNF-Report No. 16, 2001.
 • "Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister - hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene?" (with Arild Aakvik, Tor-Helge Holmås, Elisabeth Steckmest). SNF-Report No. 19, 2001.
 • "Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet"  (Socioeconomic impacts of State intervention in the postal sector), (with Kenneth Fjell, Kåre P. Hagen, Grete Rusten). SNF-Report No. 06, 2000.

Selected research projects

 • Cost-benefit analysis of transport systems
 • Cooperation the Norwegian Health care sector (Samhandlingsreformen)
 • Geographical distribution of general practitioners