Kontaktinformasjon


Tlf: 55 95 95 00
E-post:
snf@snf.no


Besøks- og postadresse:

Samfunns- og næringslivsforskning AS
Helleveien 30
5045 Bergen

SNF er samlokalisert med NHH i høyskolens nybygg i Helleveien 30. Kontorene til SNF er i 3. etasje. 


Kontaktliste for SNF sine medarbeidere
 

 


View Larger Map