Projects


Ongoing projects

 

 

Project title

Project leader                 

Principal

Kompetansebedriften Torstein Nesheim Norges Handelshøyskole/Equinor
Generisk markedsføring i regi av Matprat: Økonometrisk modellering av effekter Magne Supphellen Matprat
Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer Erling Hjelmeng og Tina Søreide Konkurransetilsynet
Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive Hans Jarle Kind Konkurransetilsynet
Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets Ronny Gjendemsjø og Malin Arve Konkurransetilsynet
Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: En potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer Nina M. Iversen Høgskolen i Innlandet/Regionale Forskningsfond Innlandet
Tax Compliance Tanzania Ingrid Hoem Sjursen CMI/Norges forskningsråd
Distribution and resource rent in fisheries Linda Nøstbakken Norges forskningsråd
Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner Stein Ivar Steinshamn Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Kostnadsanalyser for fiskeriflåten Trond Bjørndal Nærings- og fiskeridepartementet
JPIO MiningImpact 2 Frode Skjeret NTNU/Norges forskningsråd
ROBEK-kommuner - gjennomgang og oppfølging Arnt Ove Hopland Senter for økonomisk forskning AS/Kommunal- og moderniseringsdepartementet
PEDL Childcare for Firm Growth Kjetil Bjorvatn CEPR/Department for International Development (DFID)
Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Astrid Oline Ervik Holte Consulting
FISH TAX: Resource rent and taxation in the Norwegian Fisheries and Aquaculture industries Linda Nøstbakken International Research Institute of Stavanger AS/Norges forskningsråd
Busy forprosjekt Mette Bjørndal SINTEF Energi AS/Norges forskningsråd
Shifting cargo to sea with Autonomous Transport Systems Gunnar Eskeland SINTEF Ocean AS/Norges forskningsråd
PANDORA (Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments) Trond Bjørndal Danmarks Tekniske Universitet/European Commission
Energimarked 2.0 Endre Bjørndal Tibber/Norges forskningsråd
Fish market structure Linda Nøstbakken Norges Sildesalgslag/Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag/Vest-Norges Fiskesalslag
The impact of new technologies on fisheries management Linda Nøstbakken Norges forskningsråd
Logistics and economics of autonomous vessels Stein W. Wallace Norges forskningsråd
Smart digital contracts and commercial management Haiying Jia Norges forskningsråd
Bistand til utarbeidelse av digital publikasjon om Oljedirektoratet Torstein Nesheim Oljedirektoratet
Child care for childhood and business development Kjetil Bjorvatn Norges forskningsråd
Algae to Future (A2F) - Alger for fremtiden Nils-Arne Ekerhovd NIBIO/Norges forskningsråd
Evaluering av forsøk med forberedende voksenopplæring og modulstrukturert videregående opplæring for voksne Astrid Oline Ervik ideas2evidence/Kunnskapsdepartementet
Sysselsetting i olje- og gassindustrien Eirik Vatne Olje- og energidepartementet
L3 Pilot - Piloting Automated Driving on European Roads Afsane Bjorvatn Volkswagen/European Commission
Mediterranean Aquaculture Integrated Development (MedAID) Trond Bjørndal IAMZ-CIHEAM, Spania/European Commission
Aksjekapitaltilgang og eierfordelinger i norsk næringsliv Aksel Mjøs Nærings- og fiskeridepartementet
Sustainable Cruises: Understanding and Optimizing People, Planet and Profit Nina M. Iversen Vestlandsforskning/Regionalt forskningsfond og Hordaland fylkeskommune
Planlegging og påminnelser: Små dytt for å hjelpe unge videre i livet Kjetil Bjorvatn NAV
Understanding paternalism Alexander Cappelen Norges forskningsråd
Short Sea Pioneer (SSP) Logistics System and Ship Concept Development Nils-Arne Ekerhovd North Sea Container Line AS/Norges forskningsråd
FAO Fish Price Index Frank Asche FAO
Banking markets: Local competition and risk taking Øivind A. Nilsen Konkurransetilsynet
Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction Frode Steen Konkurransetilsynet
New aspects of competition in media and network markets: Implications for competition policy? Hans Jarle Kind Konkurransetilsynet
Real energy efficiency and emissions in the seaway Roar Os Ådland Norges forskningsråd
Equinor bevilgning 2018 Katarina Kaarbøe/
Svenn-Åge Dahl
Statoil
KS Storbyforskningsprosjekt om kjøp og tjenester innen levekårsområdet Astrid Oline Ervik ideas2evidence/Stavanger kommune
Dulting/nudging i lærerutdanningen  Kjetil Bjorvatn Kunnskapsdepartementet
Individual Investment Banker Connections, Advisor Choice and Merger Performance Tyler Hull Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd
ARCtic Marine Resources under Climate Change: Environmental, Socio-Economic Perspectives and Governance Sturla F. Kvamsdal Norges forskningsråd
Modelling ECO-system Services using AGE-structured approaches (MESSAGE) Nils-Arne Ekerhovd Norges forskningsråd
Urbanization - Productivity, distribution and policy Kjell Gunnar Salvanes Senter for økonomisk forskning/Norges forskningsråd
Competition policy and strategy: the interplay between consumers, upstream and downstream market players Hans Jarle Kind Konkurransetilsynet
Tilknytningsformer i arbeidslivet Torstein Nesheim FAFO
Developing managerial and organizational capabilities for cross-border value creation Per Heum Norges forskningsråd, DNB, Telenor, Deloitte m.fl.
Kostnadsanalyse og modellutvikling for landbasert oppdrett av laks Trond Bjørndal NTNU
Web-portals Bjørn Olav Johansen Konkurransetilsynet
Competition in hospital markets Kurt R. Brekke Konkurransetilsynet
Intergenerational mobility, early health shocks and public policy Kjell G. Salvanes Norges forskningsråd
Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface Linda Nøstbakken Norges forskningsråd 
The welfare state and fairness in markets Alexander Cappelen Norges forskningsråd
Elbench - Effektivitetsanalyser og regulering av norske nettselskaper Endre Bjørndal Skagerak Nett, Hafslund Nett, Eidsiva Nett, Lyse Elnett, BKK Nett, Helgeland Kraft, NVE, Energi Norge AS
CenSES 2011-2018 Gunnar Eskeland NTNU/Norges forskningsråd
Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution Erling Vårdal NUPI/Norges forskningsråd
The role of tax havens: In global governance and regulation: In the external financial equation for economic development Guttorm Schjelderup  Norges forskningsråd
Skattesenteret Guttorm Schjelderup Skattedirektoratet/NHH/Norges forskningsråd 
The payroll tax as a backstop for the corporate income tax Guttorm Schjelderup Norges forskningsråd
Incentive contracts and risk taking in financial institutions Carsten Gero Bienz Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd
Health and the labor market Kjell G. Salvanes Norges forskningsråd 
CSI - Center for Service Innovation Helge Thorbjørnsen NHH/Norges forskningsråd
External versus internal credit ratings: what are the implications for rating stability and accuracy? Michael Kisser

Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd

Competition and stability in the banking industry Øivind Anti Nilsen

Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd