Prosjekter


Pågående prosjekter

  

Prosjekttittel

Prosjektleder

Oppdragsgiver

KS1 Bodø Lufthavn Astrid Oline Ervik Holte Consulting/Finansdepartementet
Norwegian Aquaculture in the span between domestic social responsibility and international market demands Alexander Jakubanecs UiT The Arctic University of Norway/Norges forskningsråd
Konsekvenser for norsk sjømatnæring av bortfall av EØS-avtalen Trond Bjørndal NUPI/FHF
Moglegheitsstudie for framtidsretta akvakultur i nye Øygarden Trond Bjørndal Akvaplan-niva AS
Atferdsøkonomi i forsikring Kjetil Bjorvatn Tryg forsikring
Kunnskap om kommunikasjon: Fra "best practice" i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden Kjetil Bjorvatn Arbeids- og velferdsdirektoratet
Freelancers, independent contractors and the organization of work Torstein Nesheim Norges forskningsråd
RaCE - Managing Radical Technology-Driven Change in Established Firms Inger Stensaker Norges forskningsråd
Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing Alexander W. Cappelen Norges forskningsråd
Kunnskapsutredning nye arter i oppdrett Trond Bjørndal Akvaplan-niva AS/Norges forskningsråd
Drivere bak investeringer i norske kommuner Arnt Ove Hopland SØF/Kommunaldepartementet
KS1 Campussamling NTNU med og uten energitiltak Astrid Oline Ervik Holte Consulting/Finansdepartementet
Merkeanalyse av Stressless Magne Supphellen Ekornes
Kompetansebedriften Torstein Nesheim Norges Handelshøyskole/Equinor
Generisk markedsføring i regi av Matprat: Økonometrisk modellering av effekter Magne Supphellen Matprat
Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer Erling Hjelmeng og Tina Søreide Konkurransetilsynet
Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive Hans Jarle Kind Konkurransetilsynet
Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets Ronny Gjendemsjø og Malin Arve Konkurransetilsynet
Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: En potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer Nina M. Iversen Høgskolen i Innlandet/Regionale Forskningsfond Innlandet
Tax Compliance Tanzania Ingrid Hoem Sjursen CMI/Norges forskningsråd
DistRes - Distribution and Resource rent in fisheries Linda Nøstbakken Norges forskningsråd
Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner Stein Ivar Steinshamn Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
JPIO MiningImpact 2 Frode Skjeret NTNU/Norges forskningsråd
ROBEK-kommuner - gjennomgang og oppfølging Arnt Ove Hopland Senter for økonomisk forskning AS/Kommunal- og moderniseringsdepartementet
PEDL Childcare for Firm Growth Kjetil Bjorvatn CEPR/Department for International Development (DFID)
Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Astrid Oline Ervik Holte Consulting/Finansdepartementet
FISH TAX: Resource rent and taxation in the Norwegian Fisheries and Aquaculture industries Linda Nøstbakken International Research Institute of Stavanger AS/Norges forskningsråd
Busy forprosjekt Mette Bjørndal SINTEF Energi AS/Norges forskningsråd
Shifting cargo to sea with Autonomous Transport Systems Gunnar Eskeland SINTEF Ocean AS/Norges forskningsråd
PANDORA (Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments) Trond Bjørndal Danmarks Tekniske Universitet/European Commission
Energimarked 2.0 Endre Bjørndal Tibber/Norges forskningsråd
The impact of new technologies on fisheries management Linda Nøstbakken Norges forskningsråd
Logistics and economics of autonomous vessels Stein W. Wallace Norges forskningsråd
Smart digital contracts and commercial management Haiying Jia Norges forskningsråd
Child care for childhood and business development Kjetil Bjorvatn Norges forskningsråd
Algae to Future (A2F) - Alger for fremtiden Nils-Arne Ekerhovd NIBIO/Norges forskningsråd
Evaluering av forsøk med forberedende voksenopplæring og modulstrukturert videregående opplæring for voksne Astrid Oline Ervik ideas2evidence/Kunnskapsdepartementet
L3 Pilot - Piloting Automated Driving on European Roads Afsane Bjorvatn Volkswagen/European Commission
Mediterranean Aquaculture Integrated Development (MedAID) Trond Bjørndal IAMZ-CIHEAM, Spania/European Commission
Aksjekapitaltilgang og eierfordelinger i norsk næringsliv Aksel Mjøs Nærings- og fiskeridepartementet
Sustainable Cruises: Understanding and Optimizing People, Planet and Profit Nina M. Iversen Vestlandsforskning/Regionalt forskningsfond og Hordaland fylkeskommune
Planlegging og påminnelser: Små dytt for å hjelpe unge videre i livet Kjetil Bjorvatn NAV
Understanding paternalism Alexander Cappelen Norges forskningsråd
Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction Frode Steen Konkurransetilsynet
New aspects of competition in media and network markets: Implications for competition policy? Hans Jarle Kind Konkurransetilsynet
Real energy efficiency and emissions in the seaway Roar Os Ådland Norges forskningsråd
Equinor bevilgning 2019 Katarina Kaarbøe/
Svenn-Åge Dahl
Equinor
Dulting/nudging i lærerutdanningen  Kjetil Bjorvatn Kunnskapsdepartementet
Individual Investment Banker Connections, Advisor Choice and Merger Performance Tyler Hull Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd
ARCtic Marine Resources under Climate Change: Environmental, Socio-Economic Perspectives and Governance Sturla F. Kvamsdal Norges forskningsråd
Modelling ECO-system Services using AGE-structured approaches (MESSAGE) Nils-Arne Ekerhovd Norges forskningsråd
Urbanization - Productivity, distribution and policy Kjell Gunnar Salvanes Senter for økonomisk forskning/Norges forskningsråd
Competition policy and strategy: the interplay between consumers, upstream and downstream market players Hans Jarle Kind Konkurransetilsynet
Developing managerial and organizational capabilities for cross-border value creation Per Heum Norges forskningsråd, DNB, Telenor, Deloitte m.fl.
Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface Linda Nøstbakken Norges forskningsråd 
The welfare state and fairness in markets Alexander Cappelen Norges forskningsråd
Elbench - Effektivitetsanalyser og regulering av norske nettselskaper Endre Bjørndal Skagerak Nett, Lyse Elnett, BKK Nett, Helgeland Kraft, NVE, Energi Norge AS
Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution Erling Vårdal NUPI/Norges forskningsråd
Skattesenteret Guttorm Schjelderup Skattedirektoratet/NHH/Norges forskningsråd