Publikasjoner

 

SNF forsker på sentrale økonomiske emneområder og produserer hvert år en rekke publikasjoner med bredt nedslagsfelt. SNFs forskning er en viktig kilde til informasjon og økt kompetanse for både næringsliv og offentlig virksomhet.
 
Alle publikasjonene som utgis i SNFs serie er offentlig tilgjengelige, og kan lastes ned gratis.