SNFs publikasjonsserier


   år:  
Info Tittel og forfatter Last ned gratis
A03/18 How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service
Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume
last ned
A02/18 Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?
Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume
last ned
A17/17 Konkurranse og effektivitet i det norske sparebankmarkedet. En empirisk analyse av konkurranse og effektivitet blant norske sparebanker i perioden 1997-2013
Karl Eilertsen Barvik og Magnus Sveen Nygaard
last ned
A16/17 Local Bank Competition, Loan Rates and Risk
Morten Sæthre
last ned
Magma, nr. 5, 52-60 (2018) Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser
Berit Sund og Synnøve Nesse
last ned
Magma, nr. 5, 61-70 (2018) Hvordan sikre innovasjon ved å samarbeide med en konkurrent?
Synnøve Nesse
last ned
Journal of Business Research, 91, 221-232 (2018) Consumer responses to hedonic food products: Healthy cake or indulgent cake? Could dialecticism be the answer? (https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.016)
Alexander Jakubanecs, Alexander Fedorikhin and Nina Marianne Iversen
International Journal of Knowledge Management Studies, 9(1), 18-30 (2018) Enhancing knowledge articulation in communities of practices: The role of the community leader (https://doi.org/10.1504/IJKMS.2018.089692)
Isabell Schonhowd Haagensen, Eline Katrin Helland and Torstein Nesheim
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 21(1), 62-70 (2018) Effekten av strengere internprisingsregler på overskuddsflytting i flernasjonale foretak
Julia Tropina Bakke, Arnt Ove Hopland og Jarle Møen
Energy, 150, 992-1005 (2018) Stochastic electricity dispatch: A challenge for market design (https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.055)
Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Kjetil Trovik Midthun and Asgeir Tomasgard
American Journal of Agricultural Economics, 100(3), 889-905 (2018) Measuring Potential Rents in the North Sea Herring Fishery (https://doi.org/10.1093/ajae/aay003)
Ragnar Arnason, Trond Bjørndal, Daniel V. Gordon and Mintewab Bezabih
Energy, 150, 992-1005 (2018) Stochastic electricity dispatch: A challenge for market design (https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.055)
Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Kjetil Trovik Midthun og Asgeir Tomasgard
Facilities, 36(5/6), 230-243 (2018) Concerns among local government facility managers: a Norwegian survey (https://10.1108/F-11-2016-0098)
Arnt Ove Hopland and Sturla F. Kvamsdal
R02/18 Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjon?
Torstein Nesheim
last ned
International Game Theory Review (2018) Coalition Formation with Externalities: The Case of the Northeast Atlantic Mackerel Fishery in a Pre-and Post-Brexit Context (https://doi.org/10.1142/S0219198918500019)
Evangelos Toumasatos and Stein Ivar Steinshamn

Now showing page 1 of 4

Siste side Neste side