Velkommen til SNF

 

SNF er et oppdragsfinansiert forskningsinstitutt i NHH-miljøet. Forskningen skal bidra til en god og kunnskapsbasert samfunnsutvikling, og til å styrke grunnlaget for beslutninger med relevans for nærings- og samfunnsliv og offentlig forvaltning.

 

 

 

Siste publikasjoner