SNF er et forskningsinstitutt i NHH-miljøet. Forskningen skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling av samfunnet, og til å styrke grunnlaget for beslutninger i nærings- og samfunnsliv og offentlig forvaltning.